Vrijwiligersdag 2019

1 september was het weer vrijwilligersdag. We begonnen met een ontbijt waaraan ruim 60 vrijwilligers meededen. Goed verzorgd, lekker en heel gezellig. Daarna een mooie viering waarin Wim Balvert zeer verdiend na zoveel jaar heel veel voor onze parochiegemeenschap te hebben betekend de pastoors de Korte Penning kreeg. De waardering voor al dat werk is niet in woorden uit te drukken maar met het toekennen van de penning laat de BCP zien dat zij het werk van Wim zéér waarderen en hem daarvoor heel dankbaar zijn. Wim was er blij mee en zijn kleinkinderen brachten hem een bloemenhulde. Hierna kon iedereen die dat wilde mee doen met de jaarlijkse parochiefietstocht, die met schitterend weer door ruim 50 mensen werd uitgereden met afsluitend een gezellig samenzijn bij de finish, traditioneel het scouting gebouw. Al met al een zeer geslaagde dag.

BCP