KOOR ALLEGRO

Nog een maandje flink repeteren en dan zal het zover zijn dat u het kan beluisteren:

Koffieconcert t.g.v. 50 jaar Allegro.

Samen met muziekvereniging Eensgezind zal het koor op zondag 3 november u verblijden met muziek.

De feestelijke viering is om 11.15 uur. We zouden het als koor heel leuk vinden om veel oud leden te zien.

Maar natuurlijk ook u!

Daarna drinken we gezellig koffie/thee met een broodje.

Aansluitend ( 13.00 uur) kunt u dan luisteren naar Allegro en Eensgezind.

Feestcommissie Allegro