Concert Jongenskoor Dzvinochok

Al vanaf begin jaren ’90 bezoekt het Jongenskoor Dzvinochok uit Kiev ons land voor een tournee. Zij werden op initiatief van onze toenmalige pastoor Broeders uitgenodigd voor een eerste concert in onze kerk. Inmiddels is het een traditie dat het koor jaarlijks terugkeert voor een bezoek aan onze regio.

 

Dit jaar is er een concert op zaterdag 26 oktober om 20.00 uur in onze kerk.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.