INLEGVEL OKTOBER 2019
PAROCHIEKERN HOOGMADE / WOUBRUGGE

Secretariaat Hoogmade/Woubrugge: (tevens lokale redactie ’Samenstromen’);
geopend op dinsdag van 09.30 – 10.30 uur; Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade,
tel. 071-5018237; e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl;
website: www.rkgroenehart.nl
Beheercommissie parochiekern (voorheen parochiebestuur)
Voorzitter: Paul Wolvers, tel. 071-5018375; e-mail: pwolvers@planet.nl
Penningmeester: Peter Borst, tel. 06-22907035; e-mail: ps.borst@gmail.com
2e penningmeester: Nico v.d. Hulst, tel. 0172-518787; e-mail: npgvanderhulst@casema.nl
Betalingen voor bijdragen voor de Kerkbalans op:
IBAN NL52 RABO 0123.2014.38 t.n.v. H. Franciscus, Kerkbalans BCP Hoogmade – Woubrugge
Voor overige betalingen op:
IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus BCP Hoogmade – Woubrugge
Onderhoud gebouwen en terreinen Henk Brunt, tel. 071-5018138;
e-mail: henkenriekiebrunt@gmail.com
Contactpersoon kosters: Theo Nieuwenhuizen, tel. 071-5018821 of Theo Baak, tel. 071-5018804
Bij overlijden neemt u contact op met een uitvaartverzorger (naar keuze) die u verder zal begeleiden. Als u de R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara wenst in te schakelen dan is de verzorger te bereiken onder tel. 06-13449107 (Mary van Leeuwen)

Liturgierooster

WOENSDAG 2 OKTOBER: Eucharistieviering om 10.00 uur in Woudsoord, Woubrugge
Voorganger: Pastor B. Bosma

ZONDAG 6 OKTOBER: geen viering i.v.m. Federatieweek
U bent van harte welkom in de Petruskerk in Roelofarendsveen om 10.00 uur

ZONDAG 13 OKTOBER: Eucharistieviering om 9.15 uur
Voorganger: Pastoor J. Glas; Lector: Cock de Lange; Koor: Nederlandstalig koor
Misdienaars: Michel Volwater en Demie Koeleman; Koster: Theo Baak
Intenties: Maria Cornelia Colijn-van Haastregt; Janus de Vette; Frans de Vette;
Johanna Sophia Maria Caron-Driessen; Truus Borst-Kraan; Steef en Rie Winters-van Tol;
Marth Jansen-Hogenboom; Co Elstgeest

WOENSDAG 16 OKTOBER: Eucharistieviering om 10.00 uur – Seniorenviering
Voorganger: Pastor A. Vijftigschild; Lector: Toos v.d. Hoorn; Koor: Nostalgie;
Koster: Theo Nieuwenhuizen; Intenties: Henny Voorham

ZONDAG 20 OKTOBER: Eucharistieviering om 11.15 uur
Voorganger: Pastoor J. Glas; Lector: Cobie Wolvers; Koor: Enjoy; Koster: Michel Volwater
Misdienaar: Demie Koeleman; Intenties: Siem Zwetsloot; Theo van der Geest

ZATERDAG 26 OKTOBER: concert Dzvinochok om 20.00 uur
Kosters: Theo Nieuwenhuizen en Michel Volwater

ZONDAG 27 OKTOBER: Woord- en Communieviering om 9.15 uur – Allerheiligen
Voorganger: Frans Dam; Lector: Lia v.d. Voorn; Koor: LEF
Koster: Jannie Riem; Koffie: Twan Goes, Marian Hoogervorst en Laura Borst
Intenties: Siem van Leijden; Marth Jansen-Hogenboom

VRIJDAG 1 NOVEMBER: Woord- en Gebedsviering om 19.00 uur – Allerzielen
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch; Lector: Cock de Lange en Cobie Wolvers;
Koor: Inspiratie; Koster: Theo Baak
Intenties: van tevoren opgeven via e-mail of de brievenbus van het parochiesecretariaat
Vergaderingen en bijeenkomsten in de pastorie te Hoogmade
Wo. 2 okt. 19.30 uur Pastorale school
Wo. 9 okt. 19.30 uur Pastorale school
Di. 15 okt. 13.45 uur Roosteroverleg koren
Do. 17 okt. 9.00 uur Bezoekgroep
Wo. 30 okt. 13.30 uur Verdeling Samenstromen
Wo. 30 okt. 14.30 uur Ophalen Samenstromen door bezorgers

Klein Onderhoud op de zomerspelen

Op 31 augustus hebben de dames van Klein Onderhoud weer op zomerspelen gestaan. Mede dankzij de sponsoring van bloemen, planten, kaasje, etc., de vrijwilligers en de bezoekers aan onze kraam is er een mooi bedrag van ruim 600 euro bijeengebracht. Dit gehele bedrag gaat naar diverse doelen van parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder.
De levensmiddelenmand is gewonnen door Jan en Magda van der Meer. Het gewicht van het kaasje raden was 1968 gram, gewonnen door Toon Borst die er 22 gram naast zat.
Iedereen hartelijk bedankt.
Dames van Klein Onderhoud

Welkom seniorenochtend 16 oktober

De najaars-seniorenochtend in Hoogmade/Woubrugge is op woensdag 16 oktober. Hiervoor nodigen wij alle senioren van harte uit. Wij beginnen de ochtend om 10.00 uur in de kerk met de Eucharistieviering, waarin pastor A. Vijftigschild zal voorgaan. Zanggroep Nostalgie verzorgt de muzikale begeleiding. Na de viering is iedereen welkom in gebouw de Stal, Kerkstraat 51, voor een gezellig samenzijn met koffie of thee en een drankje. U kunt dan ook mooie wenskaarten uitzoeken, gemaakt door dames van de groep klein onderhoud. De opbrengst is voor diverse voorzieningen in onze kerk.
De mensen van de bezoekgroep van onze parochiekern willen u graag helpen om naar de kerk te komen. U wordt thuis door ons afgehaald als u ons belt voor vervoer.
Wilt u in Woubrugge bellen naar Nico Koot 0172-518178; in Hoogmade naar Theo Nieuwenhuizen 071-5018821.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen, kunt u meeluisteren via internet (www.kerkomroep.nl) of de kerkradio. Wij hopen u te ontmoeten op 16 oktober.
Namens de bezoekgroep, Theo Nieuwenhuizen

Concert Jongenskoor Dzvinochok

Al vanaf begin jaren ’90 bezoekt het Jongenskoor Dzvinochok uit Kiev ons land voor een tournee. Zij werden op initiatief van onze toenmalige pastoor Broeders uitgenodigd voor een eerste concert in onze kerk. Inmiddels is het een traditie dat het koor jaarlijks terugkeert voor een bezoek aan onze regio. Dit jaar is er een concert op zaterdag 26 oktober om 20.00 uur in onze kerk. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Intenties Allerzielen

Evenals vorig jaar kunnen de namen van overleden familieleden opgegeven worden vanaf nu tot maandag 28 oktober a.s.. Dit kan door een briefje in de brievenbus te doen waarop uw naam en de naam van de overledene staat met vermelding: Allerzielen intentie. Het kan ook via e-mail, en u kunt op dinsdagmorgen tussen 09.30 uur en 10.30 uur op het secretariaat komen om op te geven. De families van overledenen van het afgelopen jaar hoeven niets op te geven.
Zij krijgen een brief en uitnodiging met toelichting. De Allerzielenviering is op vrijdag
1 november om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te Hoogmade. Achter in de kerk kunt u bij binnenkomst een graflicht kopen voor € 2,-.

Kopij voor Samenstromen voor november inleveren vóór maandag, 14 oktober a.s.
Intenties en kopij voor het inlegvel van november inleveren vóór maandag, 28 oktober a.s.

Secretariaat gesloten op dinsdag 22 oktober a.s. i.v.m. herfstvakantie.

Pdf versie klik op onderstaande tekst:
Inlegvel oktober 2019