Zoeken naar toekomst, turen naar perspectief’. Dat zijn de eerste twee zinnen uit de openingsgedachte die gelezen zal worden in alle kerken van de parochie H. Clara tijdens de oogstdankvieringen op 19 en 20 oktober. Deze woorden sluiten aan bij het thema “Volhouden in vertrouwen op God!”. Vertrouwen is de basis om te zaaien en te oogsten. Zowel in je werk, je omgeving of voor de ander. 

Met de plaatselijke LTO afdelingen wordt ook dit jaar deze oogst weer gevierd met mooi versierde kerken met bloemen en planten, en andere agrarische producten.

We delen van de oogst door onze gaven in de collecte, deze wordt gehouden voor Missio Nederland. Deze missionaire organisatie ondersteunt een projecten in Noordoost India waar Christenen zich vaak behandeld worden als tweederangs burgers. Met kleine projecten wordt geprobeerd de situatie voor deze arme en gediscrimineerde bevolking te verbeteren. 

U bent van harte welkom bij een van de oogstdankvieringen! 

Namens de werkgroep oogstdankviering, Marcel van Tol