In de middag bij het klaarzetten van de stoelen en banken, was er regelmatig een regenbui. Tegen de tijd dat de viering begon werd het droog.   Zal de worst toch geholpen hebben?   

Op de zaterdagavond van Maria Tenhemelopneming 17 augustus, waren ongeveer 600 mensen gekomen om deze plechtige Eucharistie mee te vieren. Zoals altijd was er een bloemenhulde voor Maria van de meegenomen bloemen als groet aan de Heilige Maagd Maria van Lourdes. 

Zoals Bisschop van den Hende in de verkondiging aangaf is het niet nodig helemaal naar het echte Lourdes in Frankrijk te gaan, maar kan er ook dichter bij huis zoals hier in het Noordeinde bij de grot gevierd worden. 

Het was een mooie en inspirerende viering waardoor veel mensen weer gesterkt naar huis gingen