Op 11 augustus, het Feest van de Heilige Clara,  was de gelegenheid om een oude traditie te herstellen. Door de jaren heen waren we gewend om aan de voorganger een gekookte worst te geven voor mooi weer bij de Lourdesgrotviering ter gelegenheid van Maria Tenhemelopneming.

Pastoor Glas ging voor in de Eucharistieviering en zou op zaterdagavond 17 augustus bij de grotviering concelebrant zijn. Voor de lezenaar stond op een tafeltje de icoon van de Heilige Clara die ik gemaakt heb. Onder het tafeltje was een gekookte worst verstopt. Aan het eind van de viering wat uitleg en de worst aan Pastoor Glas gegeven.