Elk jaar weer zijn we blij verrast over de bedragen die ons toegezegd worden in de actie Kerkbalans. Ondanks het feit dat ook bij ons het aantal betrokken parochianen afneemt, net als overal in het land, blijft de Kerkbalans toch redelijk constant qua opbrengst. 

Dan is het echter wel zaak dat ook iedereen daadwerkelijk de toegezegde bedragen overmaakt. Het grootste deel is al overgemaakt, maar nog niet alles. Is het aan uw aandacht ontglipt? Dat geeft niet, maar wilt u dit alstublieft in orde maken?  

Als kleine parochiekern is de actie Kerkbalans heel belangrijk om onze financiën op orde te houden. 

Bedankt alvast!