SYMPOSIUM: ALS VRIJHEID JE LIEF IS.

Op 4 oktober vindt het jaarlijks symposium plaats in de Petruskerk in Roelofarendsveen. Ook dit jaar valt dit symposium in de federatie-feestweek. Wij proberen als team altijd een link te leggen tussen kerk en samenleving. Zo ook nu wederom. Het thema is: “Als vrijheid je lief is”.

Wanneer je het nieuws volgt dan zien wij dat rechtszaken steeds vaker onderwerp van gesprek zijn. Advocaten schuiven aan bij talkshows, kranten berichten uitvoerig en op de sociaal media heeft iedereen zijn of haar mening klaar over daders en hun straffen. En laten we eerlijk zijn: Meestal vinden we straffen te laag.

Maar wat zijn de daders eigenlijk voor mensen? Wat doet een straf met een mens? En wat doet een mens als hij of zij wordt vrijgelaten? Hoe pak je je leven op?

Over al deze vragen zal het gaan op dit symposium.

Een spreker is Lara van Wel, -directeur van Stichting Exodus Zuid Holland-. Stichting Exodus begeleidt ex-gedetineerden zodat ze een plek kunnen krijgen in de samenleving. Ook zal een ex-gedetineerde vertellen over ervaringen met Exodus.

 Lara van Wel

Tussen de verhalen door zal een koor zingen en natuurlijk is er weer een zaalgesprek.

De avond is van 19.30 uur tot 22.15 uur. Daarna is er gelegenheid tot ontmoeting met een hapje en een drankje.

Daaraan gekoppeld zal ook in november het diaconieweekend plaatsvinden waarin de PCI-en Stichting Exodus zullen ondersteunen.

Dus noteer in uw agenda: 4 oktober, 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) in de Petruskerk in Roelofarendsveen, Noordeinde 187.

Diaken André van Aarle