Op vrijdag 30 augustus 2019 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken overleden, de zeereerwaarde heer Michaël Johannes Maria Jagerman, priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 6 mei 1934 te Rotterdam en priester gewijd op 16 juni 1962.

Pastor Jagerman ging nog met regelmaat voor bij vieringen in onze parochiefederatie, met name in Oud Ade en Rijpwetering.

Klik HIER voor een In Memoriam.

Wij herdenken Michel in onze gebeden.

Namens het bestuur van de HH. Clara & Franciscus federatie,

Pastoor J. Glas