De komende maanden organiseren we een serie geloofscursussen.

Misschien zit je wel met de vraag wat het christelijk geloof eigenlijk is. Wie is God voor mij? Hoe
kan ik de Bijbel lezen? Hoe kan ik goed leven? Wat dan?

Neem in ieder geval je vragen serieus. Besteed er tijd en aandacht aan. Zoek naar een plek en mensen waar je welkom bent en met je vragen terecht kunt. Het gesprek met andere mensen kan je vragen verhelderen en het begin vormen van een antwoord.
In de parochiefederatie zijn er in de komende tijd meerdere mogelijkheden om samen met andere zoekers iets te gaan ontdekken over de schat van het geloof. De cursussen staan open voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof en daar met anderen over willen nadenken en praten.

Geloofscursus
– 17 september 2019
– 8 oktober 2019
– 29 oktober 2019
– 26 november 2019

Bijbelcursus
– 18 september 2019
– 9 oktober 2019
– 30 oktober 2019
– 27 november 2019

Geloof- en ethiekcursus
– 19 september 2019
– 10 oktober 2019
– 31 oktober 2019
– 28 november 2019

Alle avonden zijn in de pastorie van Langeraar, aanvang 20.00 uur.

Welkom!