Lourdesbedevaart 2019
Ondanks onze acties om pelgrims mee te krijgen is het aantal ingeschreven deelnemers blijven steken op 18. Dat is bij
lange na niet het vereiste minimum van 35. De reis gaat daarom helaas niet door.
Volgend jaar organiseren we toch weer de bedevaart naar Lourdes. Mocht u plannen hebben om dan mee te gaan, kunt
u nu al aangeven dat u dat wel wilt. Wij houden u dan als eerste op de hoogte van data en reisschema.
U kunt ook aangeven in welke maand u het liefste wilt. Als het mogelijk is kunnen we daar dan in overleg met de VNB
reisorganisatie rekening mee houden.
Geef u wensen nu al door aan rajau@casema.nl

Rob Aupers, namens de werkgroep Lourdesbedevaart.