Lief en Leed

Gedoopt:
Op 23 juni Daniël Franciscus Johannes van Wissen
Op 14 juli Tom Fransen

overleden:
21 juni Wim Verhage 91 jaar
25 juni Ien Tensen 83 jaar