KOOR ALLEGRO
Koor Allegro bestaat dit jaar 50 jaar.
Dit heugelijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Zondag 3 november zal er een feestelijke viering zijn om 11.15 uur in de parochiekerk in Nieuwkoop.
Na de viering drinken we koffie en thee. Aansluitend zal er een speciaal koffieconcert zijn.
Muziekvereniging Eensgezind zal hierbij aanwezig zijn en ook enkele muziekstukken ten gehore brengen.
Uiteraard zal koor Allegro o.l.v .Leo van Rijt ook iets van zich laten horen.
De koorleden zullen niet alleen de gouwe oude liedjes,maar ook van het huidige repertoire liedjes zingen.
Genoeg reden voor u om alvast deze datum in uw agenda te noteren.
Mochten er nog mensen zijn die van zingen houden, vanaf donderdag 29 augustus zal er flink gerepeteerd worden.
Maar er mogen altijd nog koorzangers aansluiten.
We starten de repetitie om 20.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart kerk in Nieuwkoop.
Graag tot ziens op onze repetities de komende tijd en anders op zondag 3 november hopen wij u te ontmoeten.
Het koffieconcert is gratis, maar een vrijwillige bijdrage achteraf wordt op prijs gesteld door muziekvereniging en koor.
Joke van Tol voorzitter koor Allegro