Jeugdkoor “Flos Campi”
Zoals inmiddels bij de meesten wel bekend is het niet meer mogelijk met jeugdkoor “Flos Campi” te blijven zingen. Er zijn
te weinig kinderen die met ons mee komen doen.
6 Oktober vieren we ons 50-jarig bestaan. Het is tevens onze afscheidsviering.
6 Oktober zingen we met een groot jubileumkoor. De huidige leden en oud-leden zullen samen de zang verzorgen.
Aanmelden hiervoor kan via ellekevanklink@casema.nl
Na aanmelden volgt informatie over repetities via de mail.
In het oktobernummer van Samenstromen meer hierover.
Bestuur en leden Jeugdkoor “Flos Campi”