In memoriam Ien Tensen

Ien-tenties
Zo noemde pastoor de Korte de intenties altijd, omdat Ien Tensen die altijd verzamelde, registreerde en liet oplezen
tijdens de vieringen. Hij kon er blind op vertrouwen dat dat goed ging, vandaar de humoristische benaming.
Helaas is Ien niet meer onder ons.
We hebben haar de afgelopen tijd gemist, maar zij wist met behulp van haar dochters ons toch nog steeds haarfijn te
vertellen wat en vooral hoe de dingen gebeuren moesten. We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. Die intenties
heb ik van haar overgenomen. Een hele klus en vergeef mij als ik het niet altijd goed doe. Ien deed het al jaren. Voor mij
moet het nog routine worden.
Naast de Ien-tenties deed Ien nog heel veel meer. Zij was bijna dagelijks op de pastorie te vinden. We hebben een
enorme lijst van haar activiteiten kunnen achterhalen en gelukkig zijn de taken verdeeld. Iedereen zet de schouders er
onder. Het zal zeker lukken, want niemand is onmisbaar. Zelfs Ien niet.
Maar wat nooit terugkomt, en daarin is ze echt onmisbaar, is de mens Ien, met haar gezelligheid, haar kunde, haar
eerlijkheid haar vriendschap.
Dat zullen we altijd blijven missen.
Er is niet veel zeker in dit leven, maar één ding wel: Ien heeft de rust gevonden bij haar Schepper.

Rob Aupers mede namens de BCP