Gezinsviering
In de maand september is er nog geen gezinsviering.
Zondag 6 oktober een zeer speciale gezinsviering. Deze staat in het teken van 50 jaar “Flos Campi”.
Een mijlpaal om te vieren, maar ook een moment om afscheid te nemen.
Na deze viering is er geen jeugdkoor meer in onze Parochiekern. We gaan er een mooie viering van maken. Het zal een
viering zijn met een lach en een traan.
We hopen dat velen met ons mee komen vieren.
De gezinsvieringen gaan nog wel door, maar dan zonder Jeugdkoor.
Werkgroep Gezinsvieringen