Op donderdag 15 augustus is er om 9.30 uur een viering in Oud Ade in het teken van het feest van Maria Ten Hemelopneming.

Parochianen uit alle kernen van de Clara – en Franciscusfederatie zijn van harte uitgenodigd om dit Mariafeest mee te vieren.

De zang wordt verzorgd door ons dameskoor.

Na afloop is er koffie en thee achter in de kerk.