Tijdens de zomervakantie van 22 juli t/m 30 augustus is het secretariaat gesloten.

Dan is er op maandag- en woensdagmorgen niemand aanwezig op de pastorie van Rijpwetering. De post en de e-mail worden wel regelmatig bijgehouden. U kunt voor dringende zaken contact opnemen met een van de leden van de pastoraatgroep of de beheercommissie.