Repetitie van het koor Enjoy in het Ghoybos.

Wij zingen nu met 8 vrouwen van jong tot oud. (tussen 17 en 70 jaar).

We oefenen op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.
In de O.L.V. Geboorte kerk van Hoogmade.