Vakantie

In de zomervakantie is het secretariaat gesloten op dinsdag 23 en 30 juli en 6 augustus.
Post en e-mail worden op andere tijden bijgehouden.

Geslaagd

Wij willen iedereen die geslaagd is voor het eindexamen hiermee van harte feliciteren!
Voor de toekomst hopen we voor jullie op een vervolgstudie of een mooie baan.

Allemaal een fijne vakantie gewenst.