De zomer komt er weer aan. Nog een week of wat en de vakantieperiode breekt weer aan. En dan, na die vakantieperiode, vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming op zaterdag  17 augustus. Het koor begint nu al te repeteren, de boekjes worden gemaakt, de banken worden besteld enz. enz.

U bent natuurlijk ook dit jaar weer van harte welkom om eer te komen brengen aan Maria. Misschien bent u wel één van de velen die elk jaar terugkomt, vanwege die bijzondere sfeer bij de Lourdesgrot, misschien hebt u het nog wel nooit meegemaakt. Als dit laatste het geval is, kom eens een keer kijken. U zult verrast zijn door de saamhorigheid tussen de ca. 600 mensen die er elk jaar deze viering bezoeken.  

We brengen eer aan Maria, u mag dit natuurlijk ook doen, door een boeketje voor haar mee te nemen. Deze bloemen worden tijdens de viering verzameld en bij Maria neergezet. 

Graag ontvangen wij u op 17 augustus.