God zegt: Gebruik je talent!

Het is alarm in de parochie … Wie wil zich inzetten, meedenken of meezingen? Achter de schermen van een kerkviering gebeurt er heel veel. Om een viering te realiseren gaat er enorm veel tijd en energie vooraf. Het is enorm leuk voor sociaal contact en ontwikkeling van je talent. We zijn heel trots op 125 vrijwilligers die zich inzetten. We zijn op zoek naar het verlichten van hun taken door meer mensen. Weet u iemand? Of voelt u zich geroepen? Dit zijn de taken die de parochie overeind houden en laten leven: BCP (bestuur), Pastoraatgroep, Bezoekgroep, PCI, MOV, lectoren, avondwakegroep, koren, koorleden voor het Nederlandstalig koor, Enjoy, LEF, Inspiratie en Nostalgie, kosters, misdienaars, werkgroep onderhoud en schoonmaak, zilverpoetsters, koffiegroep, onderhoud tuin, gebouwen en begraafplaats, redactie Samenstromen en secretariaat, bezorgers van Samenstromen, kerkhofcommissie, Barbaravereniging, dragers en grafbeheersysteem.

De pastoraatgroep, Nico Koot, Connie Koeleman en Pastor Marjo Hoogenbosch