In de parochiekern Nieuwveen/Zevenhoven komen de activiteiten met de protestantse kerken steeds meer van de grond. Wij geven daarmee een mooi signaal af. Wij hebben als christenen elkaar nodig en samen getuigen van Christus is een krachtig teken van liefde.

In het najaar gaan wij als rooms katholieken en de beide protestantse gemeenten een mooi project aan: De 40dagenREIS. Deze reis begint op 6 oktober met een gezamenlijke dienst in de Vlijt in Zevenhoven. Deze begint om 10.00 uur. Beide dominees en ondergetekende zullen daarin voorgaan. Ik hoop dat iedereen komt. Ook de basisschool uit Zevenhoven is actief betrokken bij deze dienst. 

Daarna zullen 6 weken lang er geloofsgesprekken bij mensen thuis zijn. Aan de hand van een boekje dat alle deelnemers krijgen kunt u zich bij zo’n huiskamergroep aansluiten en meedoen. U krijgt dan ook een dagboekje om het gesprek in de dagen daarna zelf nog te overdenken. 

Wij kunnen in ieder geval nog parochianen gebruiken die als gasthuis open willen staan. Als u dat wilt, dan ontvangt u iedere week het zelfde groepje mensen, en dat 6 keer. Mooi toch? U kunt dan ook zelf meedoen met de avond. Ook hebben wij nog mensen nodig die als gespreksleider willen mee doen in zo’n huis (dat hoeft dus niet de gastheer/vrouw te zijn)

Er komt ook een mooie Glossy uit die verspreid zal worden met de Samenstromen van september. Het mooie is ook dat wij van u vragen om juist mensen die wat verder van het geloof af zijn komen te staan, uit te nodigen. Immers, als wij denken aan de toekomst, dan is de grootste prioriteit voor ons als kerk dat wij mensen laten zien hoe mooi het is en wat voor rijkdom het is om in God te geloven. Wij mogen daarin allemaal een taak hebben! Kerk naar buiten! Laten merken wat een levenskracht wij hebben. 

Doet u mee? Meldt u aan als gastheer/vrouw of als gespreksleider!! Opgave mogelijkheid om gewoon mee te doen met deze serie komt later!!

Diaken André van Aarle