Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Je Eerste Heilige Communie is iets wat de meeste van ons zich nog wel goed kunnen herinneren.

Ik denk zomaar dat de kinderen die op zondag 26 mei in Langeraar de Eerste Heilige Communie hebben mogen ontvangen deze dag niet snel zullen vergeten. Wat hebben zij een prachtige viering gehad. En oh wat waren zij zenuwachtig. De kerk was versierd met ballonnen en zelfs aan de banken hingen mooie bloemstukken. Bij binnenkomst werden de doopkaarsen aangestoken. Deze kaarsen stonden middenin een prachtig bloemstuk wat de kinderen met zich mee droegen naar het altaar. Bij heel wat kindertjes beefden de bloemetjes van de spanning! De kerk zat ook zo vol en dat verhoogde de spanning nog wat meer. Maar eenmaal op het altaar durfden sommige kinderen de kerk in te kijken en daar zagen ze dan papa en mama, opa’s, oma’s, ooms en tantes. Als ze dan nog iets verder durfden te kijken zagen ze soms tot hun verbazing zelfs de piano juf! Tijdens de overweging vroeg Marjo Hoogenbosch of er familie en vrienden in de kerk zaten. Nou, dat breekt de spanning wel een beetje.

Het kinderkoor de Vrolijke Noot en het koor Jubilans begeleidden de viering op prachtige wijze. In samenwerking met de medewerkers van het ankerproject hebben Kirstin en Esther een berg werk verzet om deze viering op rolletjes te laten lopen. Alle lof voor deze dames want het is perfect verlopen.

Door: Pastoraatgroep Langeraar Agnes van Schie