Vanuit de pastoraatgroep

  • Donderdag 9 mei was de seniorenviering. Na een mooie viering was iedereen van harte welkom in het Parochiehuis.
    Daar stond de koffie klaar met wat lekkers. Nadat we gezamenlijk nog enkele Hollandse liedjes hadden gezongen was het tijd voor een glaasje bowl en een hapje. De groep was deze keer niet zo heel groot maar we hebben een heel fijne ochtend gehad met elkaar.
  • In de maand april zijn alle kernen bij elkaar geweest in Rijpwetering om het vieringenrooster door te nemen. Dan spreken we af waar en wanneer er vieringen zijn. Het vieringenrooster in de weekenden blijft hetzelfde.
  • Ook zijn alle pastoraatgroepen bij elkaar geweest in Leimuiden om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van onze kerk. Dat  er in de toekomst veranderingen zullen zijn is duidelijk.
  • Zaterdag 25 mei hebben we na een mooie viering afscheid genomen van onze dirigent/organist Doke Lelliveld. Er was na de viering een gezellig samenzijn in het Parochiehuis, Doke bedankt voor jouw tomeloze inzet van de afgelopen jaren. Je krijgt nu wat meer tijd om te genieten en wij wensen jou daarbij alle goeds toe.
  • Zondag 9 juni hebben we na de Pinksterviering met de gezamenlijke kerken van Nieuwkoop koffie gedronken in het Parochiehuis. Het was een gezellige drukte en er zijn meer dan 125 mensen gekomen om hierbij aanwezig te zijn. Dit is een mooi gezamenlijk initiatief. En dit wordt door alle aanwezigen zeer op prijs gesteld, gezien alle positieve reacties te we hebben gekregen.
  • Tijdens de vakantieperiode juli en augustus zullen ook de koren vakantie houden. Het koffiedrinken na de donderdag vieringen en na de zondag vieringen om 9.15 uur zullen gewoon doorgaan. Wij zien u dan graag.

Tot slot wensen wij u allen een heel fijne vakantietijd toe.