Lourdes

Woensdag 10 juli is er een informatieavond op de pastorie, Dorpsstraat 35, Nieuwkoop, over de Lourdes bedevaart. Altijd als eens mee gewild, maar vanwege veel vooroordelen toch maar niet? We geven u alle informatie die u horen wilt, zodat u kunt besluiten terecht niet mee te gaan of juist enthousiast aan te melden. Het is aan u. Het zou jammer zijn als u een verkeerd beeld heeft van Lourdes en de bedevaart en daarom niet mee wilt gaan. Laat u informeren. Elders in deze Samenstromen leest u er meer over.

Organisatiecomité Lourdes bedevaart