Lief en Leed

overleden:

19 april   Riet van Koert – v.d. Linden           81 jaar

15 mei    Hennie v.d. Loo                             55 jaar

21 mei    Wilhelmina Bunnik – van Leeuwen  72 jaar