Afscheid Doke Leliveld

Na de viering van 25 mei, waarin pastoor Jack Glas preekte over afscheid nemen, nam Doke Leliveld afscheid als dirigent/organist van het kerkkoor Andante. Uiteraard zong het koor tijdens deze feestelijke Eucharistieviering, nu o.l.v. de nieuwe dirigent Hans Schoenmakers. De voorzitster van de BCP Diny Damen speldde Doke de pastoors de Korte penning op en overhandigde hem de bijbehorende oorkonde. Normaal wordt ééns per jaar op de vrijwilligersdag deze onderscheiding uitgereikt. De BCP had besloten de penning dit jaar een keer extra uit te reiken, omdat Doke niet alleen als dirigent van Andante, maar ook vele jaren allerlei ander vrijwilligerswerk heeft gedaan op muzikaal gebied, en vandaag officieel afscheid nam. We zullen hem zeker missen, ook al heeft hij beloofd in geval van nood best nog eens in te willen vallen. Ook Doke zelf kwam nog even aan het woord, door nog eens uit te leggen waarom hij node afscheid moest nemen. Hij blijft overigens wel dirigent in Aarlanderveen.

Na de viering die goed bezocht was, ging een grote groep mee naar het parochiehuis om daar Doke en zijn vriendin Coby nog eens in het zonnetje te zetten. Het werd een gezellige bijeenkomst mede dank zij de dames die het weer zoals gebruikelijk allemaal feestelijk wisten te organiseren. Waarvoor dank.

BCP