Zoals in de adventsweken wordt uitgezien naar Kerstmis, de geboorte van Christus, wordt in de Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige Geest. Een periode van negen dagen. Dit jaar loopt de route van de Pinksternoveen ook weer een keer via onze kerk. Dinsdag 4 juni komt het vuur bij ons vanuit Langeraar

De viering is dus op dinsdag 4 juni aanvang 19.30
De viering wordt muzikaal omlijst door cantors.