Ton had zijn formele acht jaar er op zitten en is per 1 april afgetreden als lid van onze Beheer Commissie Parochie. Ervaring had Ton al bij zijn aantreden: hij had al in de jaren negentig acht jaar bestuurservaring opgedaan in het toenmalige kerkbestuur. Ton was en is iemand die heel veel gedaan heeft zonder op de voorgrond te (willen) treden, een echte stille kracht dus. Zijn kerntaak was het onderhoud van de gebouwen en omgeving. Hij heeft in die eerste bestuursperiode een grote bijdrage geleverd aan de renovatie destijds. En nu blijft hij ná zijn bestuurs- aftreden actief op dat terrein, samen met commissielid Gert van der Pijl. Zo maakt hij deel uit van de werkgroep die de grote voegenrestauratie van de zuid-westgevel gaat begeleiden.

We zijn Ton dankbaar voor zijn jarenlange inzet en zullen hem nog vaak genoeg raadplegen op onderhoudszaken.

door: de Beheer Commissie Parochie, Peter Otto