Lief en Leed

overleden:
19 april Riet van Koert-v.d. Linden 81 jaar