Koor Allegro bestaat dit jaar alweer 50 jaar. Natuurlijk zullen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn dit
heugelijke feit al aan het voorbereiden. Op zondag 3 november zal er na de viering een koffieconcert zijn in de r.k. kerk.
Noteert u alvast deze datum in uw agenda.
Als er enthousiaste mensen onder u zijn die van zingen houden en mee willen doen aan het koffieconcert, dan kunt u
vanaf juni met ons mee repeteren.
We oefenen donderdagavond vanaf 20.00 uur in de kerk. U bent van harte welkom om eens te komen luisteren en
wellicht ook mee te doen.
Het zou natuurlijk grandioos zijn als we zondag 3 november met een heel groot koor ons 50- jarig bestaan kunnen vieren!
Bestuur koor Allegro