HET KRUIS VAN SAN DAMIANO
In het mortuarium hangt een kruis dat Leo van Klink naschilderde van het origineel, Het kruis van Sint Damiano.
We zijn blij dat we het een mooie plek hebben kunnen geven. Er is veel over te vertellen:
Het kruis is omstreeks 1100, op grof linnen gespannen op notenhout, geschilderd in Romaanse stijl. De oosterse invloed
komt van Syrische monniken, die zich in Umbrië gevestigd hadden op de Monte Luco bij Spoleto. Uit Syrië stamt deze
wijze van afbeelding van de gekruisigde en verrijzende Christus, niet als triomfator in byzantijnse stijl, maar met trekken
van menselijkheid en gevoelsuiting.
Het kruis is 2.10 m hoog en 1.30 m breed. Het bevindt zich in een zijkapel van de Santa Chiara in Assisi. In de kerk van
San Damiano hangt nu een kopie. Christus is hier niet afgebeeld als verscheurd door pijn. Hij staat rechtop op een
voetbank. Zijn armen zijn licht gebogen. Hij heeft wel aan het kruis geleden, maar het heeft Hem niet gebroken. Hij heeft
de zonde en de dood eerder op Zich genomen om die te breken. Vanaf de iets naar voren geheven nimbus kijkt Hij met
wijdgeopende ogen vriendelijk en liefdevol omlaag. Hij heeft een korte baard en naar twee kanten gescheiden haren, die
sierlijk op de schouders neerhangen. Achter Zijn uitgestrekte armen is het lege graf te zien, zoals de vrome vrouwen het
op de morgen van Zijn verrijzenis aantroffen. Uiterst links en rechts zijn de vrouwen afgebeeld die naar het lege graf
komen.
Aan beide zijden, onder de armen van de Gekruisigde, zijn twee engelen te zien die zich bij het lege graf tot elkaar
richten en die met hun handen naar de Heer wijzen. Het zijn de engelen, die van de verrijzenis van Jezus Christus
getuigden tegenover hen, die in Hem geloofden. Boven het hoofd van de Gekruisigde is in een stralend rode cirkel de
Heer afgebeeld die ten hemel opstijgt. In Zijn hand draagt Hij het kruis als een scepter van overwinning.
Koren van engelen zingen Christus toe. Aan de uiterste bovenrand is in een halve cirkel de rechterhand van de Vader
afgebeeld. Helemaal onderaan de voet van het kruis zijn enkele apostelen weergegeven, die met opgeheven hoofd naar
de Heer opzien. "Mannen van Galilea, wat staan jullie daar naar de hemel te staren? Deze Jezus zal wederkeren, zoals
je Hem hebt zien opstijgen." Naast het linkerbeen van Christus is een haan afgebeeld; het is een verwijzing naar de
verloochening van Petrus en een teken van waakzaamheid. "Let op en voel je niet te zeker! Er is al eens iemand geweest
die ervan overtuigd was dat hij echt in de Heer geloofde, maar hij heeft Hem verloochend, nog voordat de haan kraaide.