1 e pinksterdag

Zondag 9 juni is het eerste pinksterdag. Al jaren is het de gewoonte om na de vieringen in de verschillende kerken van
Nieuwkoop, gezamenlijk koffie te drinken. Dit jaar is dat vanuit onze kerk georganiseerd. Na de viering van 9.15 uur is er
voor alle kerkgenootschappen koffie drinken in het parochiehuis. U bent van harte welkom.