Afscheid Doke Leliveld
Zondag 25 mei nam Doke Leliveld als dirigent afscheid van zijn koor Andante. Met pijn in het hart, want hij is jaren een
bevlogen dirigent geweest van het koor en alom gewaardeerd. Zijn gezondheid dwingt hem een stapje terug te doen. Ook
al gaat het weer goed met hem. Hij heeft beloofd, als het kan en het nodig is, in te vallen. Omdat hij weet dat het koor in
goede handen is bij zijn opvolger Hans Schoemaker, kan hij gerust afscheid nemen. Een verslag van de feestelijkheden
kan nog niet in deze Samenstromen, omdat die al verschijnt rond het weekend van het feest, maar dat houdt u nog te
goed.
Andante