In de afgelopen maanden is de reliekschrijn van de Martelaren van Gorcum grondig schoongemaakt. Niet alleen ziet de schrijn er nu weer veel beter uit, ook zijn veel details weer zichtbaar gemaakt. Het is een waardige bewaarplaats voor de relieken van de Martelaren van Gorcum.
Zaterdag 11 mei zal Mgr. J.H.J. van den Hende in een pontificale Hoogmis het bedevaartseizoen 2019 officieel openen. In die viering zal de reliekschrijn opnieuw voor het altaar worden geplaatst.

“Het getuigenis van de Martelaren van Gorcum is indrukwekkend en belangrijk en kan ons inspireren om vast te houden aan ons geloof”, vertelt custos Jack Glas. Hij is verantwoordelijk priester voor het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum en spant zich met de Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) in om het heiligdom van de Martelaren van Gorcum het komende bedevaartseizoen extra op de kaart zetten.

Op zaterdag 11 mei start het nieuwe bedevaartseizoen en alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de opening ervan mee te maken. Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant tijdens de eucharistieviering, waarin een bijzonder moment is voorzien. “Vorig jaar was al bijzonder dat het ciborium werd opgeknapt, dat de precieze plaats markeert waar de martelaren van Gorcum ter dood zijn gebracht. Dit jaar is de reliekschrijn gerestaureerd. Tijdens de opening van het bedevaartseizoen op 11 mei wordt de schrijn met de relieken van de martelaren plechtig teruggeplaatst op zijn vaste plek voor het altaar.”

Programma

10.30 uur Inloop
11.00 uur Eucharistieviering met herplaatsen van de reliekschrijn
12.30 uur Gelegenheid tot ontmoeting, waarbij een broodje en een kopje koffie of thee verzorgd zal worden
13.30 uur Einde bijeenkomst

Vooraf aan de viering is er gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

Lees meer…>>>