Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag, de dag dat wij herdenken dat Jezus 40 dagen na zijn wederopstanding naar de hemel terugkeerde.
Dit jaar heeft het oecumenisch beraad een wandeling op Hemelvaartsdag georganiseerd. U kunt ook mee dauwtrappen. We vertrekken om 07.00 uur bij de Schakelkerk, Kerkstraat 11, 2377 AR in Oude Wetering.. We gaan anderhalf uur wandelen en zullen om 08.30 uur weer terug zijn. Zo kan een ieder op tijd naar zijn/haar eigen kerk gaan om de dienst bij te wonen. Na afloop van de wandeling is er koffie met iet lekkers.
Dauwtrappen is een bijzonder ritueel dat op Hemelvaartsdag wordt uitgevoerd. Dauwtrappen, ofwel: voor dag en dauw opstaan om te gaan wandelen in de natuur.
Het dauwtrappen of ‘hemelvaren’ werd in de 19e eeuw gedaan omdat de dauw op het gras een zuiverende en genezende werking zou hebben. Vermoedelijk stonden mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ’s nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De mensen gingen zo vroeg wandelen omdat de kerkmis ook om negen uur begon en ze daarvoor terug moesten zijn. Het gebruik is echter ook terug te voeren naar de eerste eeuw na Christus. Waarschijnlijk ontstond het in de Germaanse tijd als onderdeel van de meifeesten. In deze periode van het jaar vierden de Germanen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur.
We hopen u te mogen begroeten.
Het oecumenisch beraad