Van Hemelvaart tot Pinksteren bidden we, elke avond in een andere kerk, dat de heilige Geest tot ons mag komen, ons wil versterken en verlichten. Het thema van elke viering is “De kracht van de Geest”. Elke parochiekern geeft hier een eigen invulling aan waardoor geen viering hetzelfde is.

Op maandagavond 3 juni om 19.30 uur is de viering in onze kerk. Tijdens die viering wordt de zang ondersteund door het koor Jubilans.

In overleg met de dirigente, Manon ter Steege, doet de werkgroep van de Pinksternoveen een oproep aan iedereen, jong en oud om, alléén bij de pinksternoveenviering, mee te komen zingen in het koor. Natuurlijk moet er wel eerst geoefend worden. Dit doen we op maandagavond 20 en 27 mei van 20.00 uur tot 22.00 uur in de kerk, ingang via de pastorie. De vieringen rond Pinksteren willen ons verbinden met elkaar, in woord en zang. Kom en doe mee!