In de nacht van 16/17 maart ging een groot gezelschap uit onze federatie naar Amsterdam om de Stille Omgang te lopen. De samenwerking tussen de Genootschappen Aarlanderveen, Langeraar, Leimuiden/Rijnsaterwoude en Zevenhoven maakte indruk bij de organisatie in Amsterdam en het was mooi dat er een vaste plaats werd toegewezen in de kapel van het Begijnhof. Dankzij de inspanningen van de genoemde genootschappen gingen 120 pelgrims naar de Heilige Stede om een zeer indrukwekkende omgang te maken en een prachtige Eucharistieviering. Pastoor Glas was de voorganger met assistentie van pastor Bosma en diaken van Aarle die de overweging verzorgde. Niels Vianen uit Noorden was de organist en Leo van Veen lector. Passanten uit de hoofdstad die de dienst bezochten toonden zich verbaasd over de massale viering en het gezang. Een mooi gebaar om, namens alle parochies, boete te doen in de vastenperiode, en om in stilte te getuigen voor vrijheid van godsdienst.

Dank aan het pastorale team, Bep de Bruin, Piet Cozijn, Leo en Piet van Veen, Niels Vianen en het Parochie-secretariaat Langeraar. Samen Federatie zijn, mooi om een van de grootste te zijn bij deze bedevaart.

Door: Cees van der Vlugt