Fier rijst de toren van de H. Adrianuskerk op uit het omringende polderlandschap. Met recht wordt de kerk dan ook in de volksmond aangeduid als “de kathedraal van de Rijnstreek”. Voor velen is de kerk dan ook een baken in het weidse polderlandschap. Komend vanuit het noorden ontvouwt zich, bij het passeren van de brug over de Drecht in Leimuiden, de open groene oase van het groene hart van Holland met dat baken, de Adrianuskerk. Een kerk om trots op te zijn en dat willen we zo behouden. Het is al weer 25 jaar geleden dat de kerk en een deel van de toren een forse restauratie hebben ondergaan. De toren rijkt hoog in de lucht maar is daardoor ook een prooi voor regen en wind. Onderhoud aan metsel- en voegwerk, luiken, etc. is aan de orde. De beheercommissie en het kerkbestuur zijn tezamen met de bouwinspecteur van het bisdom constant in de weer om het onderhoud goed in beeld te houden en uit te voeren. In het afgelopen jaar is er een meerjaren onderhoudsplan opgesteld en voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het onderhoudsplan omvat een periode van 6 jaren. Het plan is inmiddels goedgekeurd door de rijksdienst en een kleine subsidie is gereserveerd. De werkzaamheden worden voornamelijk gericht op de toren en de zuidwest gevel van de kerk. 8 maart is gestart met het eerste overleg om te komen tot een goed onderhoudsplan. Een goede inventarisatie en beschrijving van de werkzaamheden is de basis van een goede restauratie. Een helder en compleet bestek is ook noodzakelijk voor beheersing van de kosten. De uitvoering van het groot onderhoud zal binnen de planperiode van 6 jaren moeten worden uitgevoerd.  Dit jaar zal voor de beheercommissie in het teken staan van voorbereiding. Er moet een goed bestek worden opgesteld zodat het werk kan worden aanbesteed. In de Samenstromen zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond dit project.