Samen op weg naar ……..  Pinksteren

Samen op weg, samen biddend om de Geest, om de kracht van de Helper die Jezus ons beloofd heeft. Dat doen we, zoals al vele jaren, met de Pinksternoveen die tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gehouden als voorbereiding op het Hoogfeest van Pinksteren.

Op vrijdagavond 31 mei openen we de noveen in een gezamenlijke viering in Aarlanderveen,  daarna slingert de noveen zich in 2 kringen door het Groene Hart om op zaterdag 8 juni weer samen te komen voor de feestelijke slotviering in de H. Joannes de Doper kerk in Boskoop.

De Pinksternoveen is een samenwerking tussen R.K.-  en PKN kerken en andere instellingen.

Iedere avond worden we welkom geheten in steeds een verschillende kerk voor een woord- en gebedsviering verzorgd door ervaren vrijwilligers. In het weekend past de noveen zich aan aan de reguliere weekendvieringen.

Dit jaar is het thema: De kracht van de Geest.

De heilige Geest is de kracht van God.  

Het is de krachtige liefdevolle werking van Gods heilige Geest die ons moed geeft, inspiratie en hoop.

Als je die Geest in jezelf toelaat dan gaat deze ook in jou en je directe en wat wijdere omgeving werken. Je leven wordt er mooier en zinvoller van, krijgt een veel diepere betekenis dan je ooit voor mogelijk had gehouden en het komt te staan in het teken van vertrouwen en dankbaarheid.

De kracht van de Geest die zich niet beperkt tot een kerkelijke gemeenschap maar werkt als een doorbrekende liefdeskracht in heel de menselijke samenleving. We kunnen meewerken met die kracht door vreugde te brengen en het leed  van onze medemensen te verlichten.

De kracht van de Geest opent de blik van mensen voor elkaar wanneer we proberen mensen te zien door Gods ogen, door te leren kijken uit liefde, zonder vooroordelen.

Daarom nodigen wij u uit om biddend en zingend met ons mee op weg te gaan naar Pinksteren!

U bent van harte welkom.

Het schema van de vieringen vindt u elders in dit blad en op de website www.sintjandd.nl

Door: werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart (Willie Toor en Bep Willers- van Oostwaard)