De Jambee-groep was een dreunend succes. Tijdens de viering heeft Els de Wit van het project zelf uitgelegd waar het om gaat, zowel in de viering als in de kindernevendienst. Daar hebben de kinderen ook nog een liedje geleerd, wat ze later nog gezongen hebben voor de mensen in de kerk. Na de viering  is het project verder toegelicht. Veel kinderen hebben weer meegedaan met de spelletjes met als speciaaltje het waterleidingaanlegspel. Want daar ging het dit jaar om. Het Vastenactieproject had als doel om geld in te zamelen om voor 800 mensen in Tanzania, district………..een waterleiding systeem te helpen aanleggen, zodat er schoon, veilig drinkwater beschikbaar is, zonder dat daar uren lopen en sjouwen van vrouwen voor nodig is.  De MOV heeft dit jaar ook gedacht om iets te organiseren voor noden dichterbij, ook mensen in Nederland in een moeilijke situatie mogen niet vergeten worden. Vandaar de inzameling van levensmiddelen en verzorgingsartikelen voor de voedselbank. We hebben doorgegeven wat er het meest nodig is. Deze gaven zijn tijdens de viering ook aangedragen als uiting van ons aller antwoord op de uitnodiging van Jezus zelf om aandacht te hebben voor alle medemensen en hun noden. Ik kan me niet voorstellen dat Iemand in de hemel niet met veel aandacht en plezier gezien heeft hoe wij ons geloof handen en voeten hebben gegeven.

Peter Oorthuizen