Bijeenkomst op 31 maart over de visie op de toekomst van onze geloofsgemeenschap

Na de viering van 9.15 uur gingen ongeveer 60 mensen naar het parochiehuis.

Eerst een kopje koffie en daarna de dia serie waarin de noodzaak van deze bijeenkomst werd uitgelegd door dhr. Sjaak Leliveld van het Clara bestuur.

Tijdens de pauze kon iedereen nadenken en praten over de dia voorstelling.

Daarna konden vragen gesteld worden. Onder leiding van dhr. Wim Schildwacht van het Clara bestuur werd een levendige discussie gevoerd.

De meest gestelde vragen en opmerkingen:

 • Over de financiën: blijven de gelden van de kern geoormerkt. (ja) Later misschien toch solidair zijn en steun geven aan andere kernen.
 • Misschien kerkbelasting heffen voor alle ingeschrevenen?
 • Brengt een rijksmonument geld op? Het heeft voor- en nadelen.
 • Het Pastoraal Team wordt kleiner. De vieringen in het weekend zijn een erg belangrijke taak. Hoe kan het dan dat 1 pastor vrij is in het weekend?
 • De vitaliteit van de kerk is erg belangrijk: voorstellen:
 • Samenwerken met andere kerken binnen het dorp.
 • Bussen regelen om naar andere kerken binnen de parochie te gaan.
 • Kerken gebruiken voor concerten en tentoonstellingen.
 • Banken eruit en stoelen erin. Beter zitten, ook bij bijv. een concert.
 • De vieringen vrolijker en actiever maken, zodat er meer jongeren komen.
 • Mensen bewegen om allemaal voor in de kerk te gaan zitten.
 • De kerk in Langeraar trekt veel belangrijke feestdagen. Graag meer rouleren, zoals was beloofd bij aanvang van de Clara parochie.
 • Sacramenten (1ste H. Communie en H. Vormsel) graag in de eigen kerk.
 • Gebrek aan pastores? Laat ook lekenvoorgangers hun werk doen!!!

Binnen 2 jaar komen we terug om de voortgang te bespreken.

De uitdraai van de dia voorstelling komt achter in de kerk te liggen.

BCP