Op donderdag 4 april a.s. wordt de algemene ledenvergadering van St. Barbara gehouden.
U bent van harte welkom om deze bij te wonen bij Partycentrum Keijzer Dorpsstraat te Leimuiden, aanvang 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering nemen wij afscheid van Jan v.d. Weijden, Ineke v.d. Hoek en Arnold Heuzen als uitvaartverzorgers.
Mary van Leeuwen, die de uitvaartverzorging voor de Barbara inmiddels heeft overgenomen, stelt zich tijdens de vergadering persoonlijk aan u voor.

Aftredend ( sinds 2018) en niet herkiesbaar zijn Piet Cozijn ( penningmeester ) en Antoon Kea
( voorzitter) . Aftredend en herkiesbaar is bestuurslid Hanneke van Velzen.
Jan van der Weijden heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur in de vacature die ontstaan is door het terugtreden van Antoon Kea.
Kandidaten voor één van de bestuursfuncties kunnen zich voor 1 april melden bij het bestuur van de Barbara.

Als afsluiting van de vergadering zal Piet Cozijn een presentatie houden over de gemiddelde kosten van een uitvaart of crematie anno 2019.