Op 10 maart werd in onze kern een bijeenkomst gehouden waarin gesproken werd over de toekomst van de kerken in onze Claraparochie.

Aan de oproep die middels een huis-aan-huisactie gedaan werd door de BCP werd goed gehoor gegeven. In een afgeladen Orangerie werd gesproken over de vitaliteit van onze kern.  Na een korte presentatie door de heer Schildwacht, vice-voorzitter van het Clara bestuur, werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. 

De presentatie, waarin ook de cijfers getoond werden, liet  duidelijk zien, dat er de komende jaar echt knopen moeten worden doorgehakt. Met de afname van het aantal kerkgangers is het op termijn niet houdbaar om alle gebouwen beschikbaar te houden voor de eredienst.  Een onderwerp dat pijn doet, want als kleine kern met maar weinig vermogen lijkt de kans groot dat het doek al eerste valt voor onze kerk. 

Als in alle kernen soortgelijke bijeenkomsten zijn gehouden en alle reacties van betrokkenen zijn verwerkt, gaat het proces weer door. Wat het voor ons kerkje betekent? Wij weten het niet maar wij blijven u op de hoogte houden.