Vastenactie
De landelijke Bisschoppelijke Vastenactie geeft een extra bijdrage aan Spot Tanzania uit Leimuiden. Kees Kempenaar en
zijn vrouw Els bemiddelen en controleren al jaren de Tanzaniaanse organisatie Chamavita, die al meer dan 20 jaar
duurzame waterprojecten in het noordoosten van Tanzania ontwikkelt. De MOV ’s van Clara en Franciscus zamelen met
hun acties geld in voor veilig en betrouwbaar drinkwater in het dorp Kinko c. Bij een bron hoog in de bergen zal een
stuwmeer aangelegd worden. Vanaf dit waterreservoir zal het water via leidingen door de zwaartekracht naar beneden
geleid worden naar tappunten in het dorp.
De bewoners moeten zelf de bron vinden en helpen met de aanleg van de leidingen, het transport van zand, grind,
cement voor de te bouwen waterreservoirs en de wastafels, die bij de tappunten zullen worden gebouwd om veiliger te
kunnen wassen.
Er zullen mensen worden opgeleid tot metselaar en de watersystemen zullen worden ondersteund door een
overkoepelende beheersorganisatie. De bewoners zullen zelf betalen bijv. per emmer bij de tappunten.
In onze parochiekern zal na de viering van 7 april uitleg geven worden over dit project.
Er zal koffie, thee, limonade en een spelletjescircuit voor de kinderen zijn. Wilt u de bewoners helpen aan veilig water,
dan kunt u doneren na de vieringen of overmaken aan de Vastenactie, Den Haag NL 21 INGB 0000005850 project
nummer 401245