Samenstromen
Onze parochianen lezen de Samenstromen!! Goed om te weten.
Hoezo? We werden aangesproken door verschillende parochianen over een artikel in de Samenstromen in het kader
van Maria Boodschap, waarin stond dat de engel Michaël Maria bezocht. Michaël is “de strijder”. Zij werd natuurlijk door
“de Boodschapper” bezocht en dat is Gabriël. Kleine vergissing, kan gebeuren, maar het viel een aantal mensen op.
Weten wij weer dat ons lijfblad gelezen wordt!!
Kernredactie