Samen in actie voor Afrika
Of we nog in het Swahili konden zingen en of we dat wilden doen in de speciale viering voor de Vastenactie. Toen de
leden van Missie en Ontwikkeling (MOV) ons dit vroegen hebben we niet lang nagedacht. Wat dacht je? Natuurlijk, wij
willen heel graag iets doen voor Afrika. Dus zijn we weer hard aan het oefenen om op 7 april de viering op te luisteren
met verschillende mooie Afrikaanse gezangen. Wij hopen dat er veel mensen komen luisteren en naar ons en naar het
verhaal van de MOV groep.
Koor Allegro