KinderWoordDienst
Op Zondag 7 april is er tijdens de viering van 11.15 uur die in het teken staat van de Vastenaktie. Iemand van de
organisatie komt ons van alles vertellen over het project waar we geld voor inzamelen: Zuiver water voor de mensen in
Kinko in Tanzania.
Met de Palmpaasstokken die we tijdens de KinderWoordDiensten in maart gemaakt hebben lopen we zaterdag 13 april
door de kerk.
Vrijdag 19 april is er om 15.00 uur een KinderKruisweg in onze kerk. De kerk is trouwens open vanaf 12 uur. Iedereen
kan dan komen bidden in de mooie versierde zijkapel. De kerk is dan leeg en kaal. We vertellen het verhaal van Goede
Vrijdag, speciaal voor de kinderen. Maar…iedereen, van jong tot oud, van groot tot klein, is van harte welkom.
Eerste Paasdag, 21 april, is er ook een KinderWoordDienst. Deze keer is de viering om 9.15 uur.
De KinderWoordDienst is speciaal bedoeld voor kinderen van groep 1 tot groep 5 (6) van de basisschool. Onze
voorbereiding is op hen gericht.

Werkgroep KinderWoordDienst